Novinky

CONECO 2023

08. 3. 2023

Pozývame Vás na prezentáciu našej spoločnosti na 42. veľtrhu CONECO 2023, ktorý sa bude konať v dňoch 22.3.2023 - 25.3.2023 v INCHEBA Bratislava. Nájdete nás v hale B1, stánok č. 312.

Stanok Coneco

Aktuálna situácia na rozpracovaných projektoch

24. 2. 2022

Napriek aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu, výroba u našich obchodných partneroch ide podľa výrobného programu.

Na priebeh montážnych prác síce vplýva zavedenie bezpečnostných opatrení, ale projekty sa postupne realizujú. Aktuálne máme rozpracované stavby v Žiline, Trnave, Bratislave.Opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19

24. 2. 2022

Vážený obchodný partner!

 

V súvislosti s monitorovaním šírenia vírusu COVID-19 spoločnosť Výťahy servis s.r.o. prijali nasledovné opatrenia na zamedzenie šírenia:

1. Naďalej a priebežne poskytujeme základné výkony potrebné na zabezpečenie bezpečnosti prepravovaných osôb a spoľahlivé fungovanie nám zverených zariadení,

2. nepretržitá 24 hodinová pohotovosť na číslach 0902 914 984 a 0902 914 985 je zabezpečovaná bezo zmien,

3. plánované servisné a revízne prehliadky budú vykonávané len na základe dohody s vedúcim servisu príslušným pre danú oblasť,

4. požadované opravy v prípade nefunkčnosti zariadenia je potrebné nahlásiť e mailom alebo telefonicky vedúcemu servisu na adrese peter.kalmar@vytahyservis.sk (0902 914 984) alebo dusan.gasperec@vytahyservis.sk (0902 914 985),

5. poštová komunikácia sa podľa možnosti nahradí e mailovou komunikáciou,

6. dopyty na dodávku nových výťahov prípadne servis jestvujúcich výťahov vybavíme po zaslaní dopytu na adrese servis@vytahyservis.sk,

7. všetci zamestnanci sú poučení o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia COVID-19 a povinnosti používať ochranné prostriedky.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

 

Lubomír Blažíček

majiteľ